Online analytika

Digitální analytika

Co nezměříte, to nevyhodnotíte a nezdokonalíte

Digitální analytika je základním stavebním kamenem pro správná rozhodnutí v oblasti online marketingu a při vytváření digitální strategie. Digitální analytika odhalí slabá a silná místa vašeho webu a digitálního marketingu, pomůže vám změřit a vyhodnotit PPC kampaně, ale i offline aktivity a pomůže správně pochopit spojitost mezi jednotlivými marketingovými kanály.

Digitální analytika

Co vám v oblasti digitální analytiky nabízíme

  • nasazení měřicích a analytických nástrojů
  • odhalení problémových míst na webu
  • analýza chování návštěvníků na webu
  • měření efektivity nákupního procesu
  • měření online i offline kampaní
  • vyhodnocování efektivity kampaní a návrh realokace budgetu

Sjednejte si nezávaznou schůzku a přesvědčte se o možnostech a síle digitální analytiky.

Chci řešit digitální analytiku →

Copyright ©2023 Studio Shark